تلفن: 82477-021

شرکت آسانسور اطلس تک

کیفیت و دوام ...

طراحی و ظرافت...

پشتیبانی و خدمات...

پروژه های اخیر اجرا شده


آسانسور مسکونی

مجتمع کوه نور

مسکونی ویلایی

ساختمان مرکزی رایتل

آسانسور اداری

مجتمع رومارزیدنس

آسانسور هتل

دانشگاه تهران

آسانسور هتل

دانشگاه آزاد قزوین

آسانسور اداری

دامون کیش

بیمارستان محب

بیمارستان محب

برج بخارست

برج های دوقلوی تهران