تلفن: 82477-021

شرکت آسانسور اطلس تک

کیفیت و دوام ...

طراحی و ظرافت...

پشتیبانی و خدمات...

آسانسور - کاربری مسکونی


آسانسورهای کاربری مسکونی:

  در ساختمان های مسکونی، چه در مجتع های بزرگ و چه در آپارتمان ها تردد برای ساکنین از حساسیت زیادی برخوردار است. به شکلی که کوچک ترین تداخل در تردد بین طبقات باعث نارضایتی شدید سکنه ی ساختمان می شود. راحتی  استفاده از سیستم آسانسور و همچنین خرابی کم ، از ویژگی هایی می باشد که یک ساختمان مسکونی به آن احتیاج دارد.

  همچنین طراحی دکوراسیون آسانسور باید به نحوی باشد که اولا باعث جلب رضایت ساکنین و میهمانان باشد ، ثانیا از لحاظ طراحی و  هماهنگی با طراحی و دکوراسیون داخلی ساختمان داشته باشد. در ساختمان های مسکونی به دلیل حاضر نبودن افراد متخصص در زمینه ی آسانسور و همچنین متفاوت بودن کاربران  (اعم از افراد خردسال، سالمندان و....) ، سرویس دهی مناسب و رفع مشکلات در کوتاه ترین زمان از ملزومات یک مجموعه ی مسکونی خوب می باشد.

  مجموعه ی اطلس تک از بدو تاسیس با ارائه تعداد انبوهی از محصولات خود با کاربری مسکونی، بیشترین تراکم پروژه های خود را در منطقه ی 1 و شمالی تهران داشته و در رزومه ی کاری خود توانایی های ارائه محصولات باکیفیت و ارائه خدمات مناسب در این کاربری را به اثبات رسانده است. به نحوی که در این مجموعه  زمان رفع خرابی اضطراری، از لحظه اعلام آن کمتر از 2ساعت می باشد.