شرکت اطلس تک پشتیبان با هدف نصب، راه اندازی و سرویس آسانسورهای مجموعه اطلس تک در سال 1386 تاسیس گردید.چشم انداز شرکت اطلس تک پشتیبان از بدو تاسیس تا کنون،دستیابی به سیستم های نوین مدیریتی بر اساس پردازش اطلاعات در حوزه خدمات پس از فروش، نصب و راه اندازی آسانسور می باشد.

هم اکنون از سیستم ها و دستاوردهای مجموعه اطلس تک در زمینه نصب و سرویس آسانسور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده از سیستم ERP اختصاصی در واحد سرویس و خرابی آسانسور
  • تیم کنترل کیفی مجزا طی سه مرحله نصب، راه اندازی و تحویل آسانسور
  • واحد نظارتی استاندارد جهت رعایت الزامات ابنیه ساختمان و فنی آسانسور حین پروسه نصب و راه اندازی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه خریدار
  • واحد کنترل کیفی سرویس با هدف بررسی وضعیت ایمنی، کیفی و رعایت سرویس صحیح آسانسورها
  • استفاده از نرم افزار CRM قبل و بعد از پروسه خرید تا تحویل آسانسور جهت ارتقاع کیفیت و زمان پاسخگویی به مشتریان
  • پاسخگویی 24 ساعته در زمینه رفع خرابی آسانسور
فهرست